هرم گيزا Giza

 

عصر اولين عجايب جهان با ساخت هرم Sneferu اغاز شد. او سه هرم ساخت و در بعضی از اهرام ديگر هم می دست داشت.اولين هرم او در مدوم Medum  شروع شد و يک هرم پلکانی بود و بعد به شکل يک هرم درست تبديل شد.
اودو هرم در داهشور
Dahshur  ساخته که يکی  به نام هرم خميده شناخته ميشود برای اينکه قسمت بالايی اين هرم زاويه کمتری نسبت به قسمت پايينی دارد.اين هرم خميده در اول به صورت يک هرم درست نقشه برداری شده بود ولی بعد از نظر هندسی زاويه بالايی آن در قسمت وسط از ۵۴ درجه ۳۱ دقيقه و ۱۳ ثانيه  به ۴۳ درجه و ۲۱ دقيقه تغيير پيدا کرد.
 وقتی
Khufu فرعون شد اولين حرکت او اين بود که قدرت را از کاهنان گرفت و تمامی معبدها را بست و قربانی کردن را ممنوع کرد. چون که کاهنان تمامی زندگی خود را از راه اين قربانيها بدست مياوردند به همين دليل unpopular  منفور بود

 

 

 

 

 

بعضی فکر ميکنند که هرم Khufu توسط برده های ساخته شده است ولی اين درست نيست.  صدها هزار نفر سه ماه در سال برای اين هرم کار کردند.اين زمان همزمان با  طغيان رود نيل بود که کشاورزی  را غير ممکن ميکرد به همين دليل هزاران آدم بيکار بوجود ميامد او برای کارگرها غذا و لباس خوب تهيه ميديد.

  در گيزا سه هرم وجود دارد که هر کدام در کنار خود يک مرده شور خانه دارد. جسبيده به اين هرمها يک راه پوشيده وجود دارد که نزولی به نزديکی رود نيل ميرود. هرم بزرگ يکی از هنرهای بزرگ اين زمان است برای هزاران سال تا زمان معماری مدرن جزو بلندترين ساختمان دنيا بود. چهار سطح اين هرم به چهار جهت اصلی اشاره ميکند و هر سطح دارای  ۲۳۰.۴ متر است  که به زاويه  ۵۱ درجه و ۵۲ دقيقه به بالا رفته است و تا ارتفاع ۱۴۷ متر بوده ولی در حال حاضر ۱۳۸ متر است. در اين هرم ۲۳۰۰۰۰۰ سنگ آهک بکار برده است که هرکدام  به طور متوسط 2.5 تن وزن دارند و حتی برخی از آن ها تا 16 تن وزن دارند

تذکر

این وبسایت دارای حق کپی رایت می باشد. در صورت انتشار باید لینک سایت اصلی تاریخ ما و مطلب را در سایت ذکر کنید.

چند مطلب در رابطه به اهرام مصر باستان و موضوعات مرتبط با آن

ساخته شده توسط انی کاظمی تحت حمایت سایت تاریخی فرهنگی " تاریخ ما " الگو گرفته از سایت سایت رسمی مصر باستان تحت حمایت موزه بریتانیا